4ydd Symposiwm Rhyngwladol Amddiffyn Mellt

Bydd y 4edd Gynhadledd Ryngwladol ar Ddiogelu Mellt yn cael ei chynnal yn Shenzhen China Hydref 25ain i 26ain. Cynhelir y Gynhadledd Ryngwladol ar Ddiogelu Mellt am y tro cyntaf yn Tsieina. Gall yr ymarferwyr amddiffyn mellt yn Tsieina fod yn lleol. Mae cymryd rhan mewn digwyddiadau academaidd proffesiynol o'r radd flaenaf a chyfarfod â dwsinau o ysgolheigion awdurdodol ledled y byd yn gyfle pwysig i fentrau mwyngloddiau amddiffyn Tsieina archwilio eu cyfeiriad technolegol a'u llwybr datblygu corfforaethol.

Canolbwyntiodd y gynhadledd ar dechnoleg arloesi amddiffyn mellt a diogelu mellt deallus, gan ganolbwyntio ar ddyluniad, profiad ac arfer amddiffyn mellt; cynnydd ymchwil mewn ffiseg mellt; efelychiad labordy o streiciau mellt, streiciau mellt naturiol, mellt â llaw; safonau amddiffyn mellt; Technoleg SPD; Technoleg amddiffyn mellt deallus; canfod mellt a rhybudd cynnar; technoleg sylfaen amddiffyn mellt a materion academaidd a thechnegol yn ymwneud ag adroddiad a thrafodaeth atal trychineb mellt.

htr


Amser post: Ion-22-2021